แนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน กรณีเกิดโรคระบาด (COVID - ๑๙) และการจัดทำแผนงาน แผนการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

ข้อมูลหลักสูตรอบรม
  • 28 สิงหาคม - 08 พฤศจิกายน 63

  • -